Opšti podaci

Opštinski grb

Adresa opštinske uprave

Opština Bački Petrovac
Kolarova 6
21470 Bački Petrovac

e-mail: opstina@backipetrovac.rs
web: www.backipetrovac.rs

Administrativna podela

Opština Bački Petrovac pripada Južnobačkom upravnom okrugu i čine je četiri naselja: Bački Petrovac, Kulpin, Maglić i Gložan

Geografski položaj

Po geografskom položaju Opština Bački Petrovac locirana je u jugozapadnom delu Autonomne pokrajine Vojvodine, na severu Srbije i u jugoistočnoj Evropi. Od Novog Sada udaljena je 25 km a od Beograda 105 km. Opština ima veoma povoljan geo-strateški položaj i okružuju je opštine: Novi Sad, Vrbas, Bačka Palanka i Beočin. Ovo je ravničarska oblast, sa najnižom tačkom 75.8 m na obali Dunava i najvišom 92.3 m na jugozapadu opštine. Razlika u nadmorskoj visini je 16.5 m i prosečan nagib je 82.5 m.

Površina

Teritorijalno se opština prostire na 158 km kvadratnih.

Klimatske prilike

Klima je blago kontinentalna sa malo padavina, pretežno u proleće i jesen. Leta su topla, zime prilično hladne a prelazna godišnja doba su blaga. Srednje temperature po mesecima:C

Mesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Stepeni C° -0.6° 1.2° 5.4° 11.6° 16.0° 19.5° 21.4° 21.2° 17.6° 12.2° 6.5° 1.9°

Hidrosistem

Područje Bačkog Petrovca, leži na obali reke Dunav na 1284 km toka u naselju Gložan i kanalu hidrosistema Dunav –Tisa – Dunav celim svojim tokom u dužini od 25 km. Na teritoriji opštine vršena su istraživanja i povrđeno je prisusustvo termalnih voda.

Flora i Fauna

Ravničarski deo Vojvodine uslovljava i nisku floru, dok se u pojasu Dunava može naići i na šumarke. Neposredno se graniči sa specijalnim parkom Begečka jama koja je svojevsna oaza retkih biljnih vrsta i mesto koje nastanjuju zaštićene vrste ptica. Dvorac Dundjerski u Kulpinu takodje je okružen velelepnim parkom od 4.5 ha koji predstavlja koji predstavlja prirodni spomenik – arboretum retkih i zaštićenih vrsta. Na ovom području postoje relativno bogata lovišta sa niskom divljači dok su kanal DTD i reka Dunav prava oaza za ribolovce. Uz obalu Dunava nastanjuju se i obitavaju i neke zaštićene vrste ptica.

Stanovništvo

Prema poslednjem popisu stanovništva, u Opštini Bački Petrovac ukupan broj stanovnika je približno 15.000, a po naseljima: Bački Petrovac – 6700 stanovnika, Kulpin – 3000 stanovnika, Maglić – 2700 i Gložan – 2300 stanovnika. Opština Bački Petrovac je multietnička i multikulturalna sredina, većinski deo stanovništva je slovačke nacionalnosti (66,42%), srpske nacionalnosti (25,74%) i ostali (7,84%).

Privreda – delatnost – ekonomija

Opštinu karakteriše intenzivna poljoprivredna proizvodnja i ulaganje u razvoj agroindustrije. Tradicionalna je proizvodnja sirka metlaša i hmelja a zatim sledi proizvodnja industrijskih kultura: soje, suncokreta i šećerne repe. Uporedo sa privredom razvijali su se i zanati a danas intenzivno i oblast seoskog turizma. Struktura zaposlenih ju Opštini je: 53% u poljoprivredi, 23% u industriji i 24% u javnom sektoru. Oblast je najpoznatija po proizvodnji specifičnih proizvoda: metle, a proizvodnja kulena i ljute kobasice je posebna priča. Petrovački kulen je proizvod zaštićenog geografskog porekla.

INVESTICIONE MOGUĆNOSTI U OPŠTINI BAČKI PETROVAC