Obec Báčsky Petrovec

Základné údaje

Adresa obecnej správy:

Obec Báčsky Petrovec
Kollárova 6
21470 Báčsky Petrovec

e-mail: opstina@backipetrovac.rs

web: www.backipetrovac.rs

Administratívne rozdelenie

Obec Báčsky Petrovec patrí k Juhobáčskemu správnemu obvodu a tvoria ju štyri osady: Báčsky Petrovec, Kulpín, Maglić a Hložany.

Zemepisná poloha

Podľa zemepisnej polohy Obec Báčsky Petrovec je umiestnená v juhozápadnej časti Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, na severe Srbska a v juhovýchodnej Európe. Obec má veľmi výhodnú strategickú polohu a obkolesujú ju obce: Nový Sad, Vrbas, Báčska Palanka a Beočin. Je to rovinatá oblasť s najnižším bodom 75,8 m na pobreží Dunaja a najvyšším 92,3 m na juhozápade obce. Rozdiel v nadmorskej výške je 16,5 m a priemerný sklon je 82,5 m.

Plocha

Obec Báčsky Petrovec sa rozprestiera na území 158 km2.

Klimatické podmienky

Klíma je jemne kontinentálna s málo zrážok, prevažne na jar a v jeseni. Letá sú teplé, zimy príliš chladné a prechodné ročné obdobia sú mierne. Stredná teplota podľa mesiacov:

Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Stupňov C° -0.6° 1.2° 5.4° 11.6° 16.0° 19.5° 21.4° 21.2° 17.6° 12.2° 6.5° 1.9°

Vodstvo

Územie Báčskeho Petrovca leží na pobreží rieky Dunaj na 1284 km toku v osade Hložany a na kanáli Dunaj – Tisa – Dunaj celým svojím tokom v dĺžke 25 km. Na území obce konané sú výskumy a potvrdená je prítomnosť termálnych vôd.

Flóra

Rovinatá časť Vojvodiny podmieňuje aj nízku flóru a v pásme Dunaja sa vyskytujú aj vyššie porasty – hôrky. V bezprostrednom okolí je špeciálny park Begečská jama, ktorá je svojráznou oázou zriedkavých rastlinných druhov a miesto chránených druhov vtákov. Kaštieľ Dunđerskovcov v Kulpíne je tiež obkolesený veľkolepým parkom rozlohy 4.5 ha, ktorý je prírodnou zbierkou – arborétom zriedkavých a chránených druhov.

Obyvateľstvo

Podľa posledného súpisu obyvateľstva v Obci Báčsky Petrovec celkový počet obyvateľov je zhruba 15000 a v osadách je takto: Báčsky Petrovec – 6700, Kulpín – 3000, Maglić – 2700 a Hložany – 2300 obyvateľov. Obec Báčsky Petrovec je multietnickým a multikultúrnym prostredím, kde väčšinové obyvateľstvo je slovenskej národnosti (66,42 %), potom srbskej (25,74 %) a ostatní (7,84 %).

Hospodárstvo – činnosť – ekonómia

Pre obec je charakteristická poľnohospodárska výroba a vklady do rozvoja agrárneho priemyslu. Tradičná je výroba ciroku metlového a chmeľu, ako aj výroba priemyselných kultúr: sóje, slnečnice a cukrovej repy. Paralelne s hospodárstvom rozvíjala sa aj remeselnícka činnosť a dnes intenzívne aj agroturistika a vidiecka turistika. Štruktúra zamestnaných v obci je: 53% v poľnohospodárstve, 23 % v priemysle a 24 % vo verejnom sektore. Oblasť je známa výrobou cirokových metiel a štipľavých klobás. Petrovská klobása je značkový výrobok, s chráneným geografickým pôvodom.