Podujatia

Veľká noc v Kulpíne - Kulpín

Veľká noc 2016.
Typ: cirkevný sviatok
Organizátor: Združenie vinárov a vinohradníkov Kulpín
Telefón: +381(0)21 786 577

Prebieha vo Veľkonočnú nedeľu v miestnostiach Poľnohospodárskeho múzea. V rámci podujatia je i súťaž a koštovka vín a klobás, tiež príležitostné programy. Organizátorom podujatia Veľká noc v Kulpíne je Spolok vinárov a vinohradníkov z Kulpína. Prvýkrát ho usporiadali 8. apríla 2007. Rýchlo však prerástlo lokálne rámce a získalo medzinárodný ráz. Víťazov slávnostne vyhlásia vo Veľkonočnú nedeľu na záverečnom programe. Na podujatí sa zúčastňujú výrobcovia vín zo Srbska, Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Chorvátska… Konkurencia vín býva veľmi silná a v komisii sú občas i zahraniční eminentní odborníci. Náplň podujatia vždy spestrí výstava kraslíc a koláčov. Deti v ľudových krojoch vítajú hostí na vchode do kaštieľa a každému návštevníkovi darujú vyfarbené vajíčko. Predpoludňajšie slávnostné Veľkonočné bohoslužby tiež zapadajú do obsahu podujatia.

Festival klobás - Báčsky Petrovec

24. 07. 2021.
Typ: Gastronomické podujatie
Organizátor: Turistická organizácia Obce Báčsky Petrovec, Miestne spoločenstvno Bačsky Petrovec
Adresa: Maršala Tita 5-7, Lenjinova bb, Báčsky Petrovec
Telefón: +381 (0)21 780 478, +381 (0)21 781 814
E-mail: kontakt@kulen.rs
Web Site: www.kulen.rs

V Báčskom Petrovci v máji prebieha, aj miestnym obyvateľstvom netrpezlivo očakávaný, Festival klobás, tzv. klobasiáda (okolo 25. mája). Festival klobás sa organizuje v rámci osláv Dňa Petrovca. Počas festivalu odborníci hodnotia klobásy výrobcov tejto gastrošpeciality a môžete ju aj ochutnať na tvári miesta. Zároveň prebieha súťaž v zhotovení najchutnejšej sviežej petrovskej klobásy, tiež súťaž o najlepšiu domácu pálenku. Keďže ide o festival, ktorý je súčasťou osláv Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec, zvyčajne počas podujatia nevystane ani tortiáda a bohatý kultúrno-umelecký program, zábavné a edukačné obsahy, zároveň je to príležitosť na obchôdzku pamätihodností mesta a lokálnych kultúrnych pamiatok.

Festival Tancuj, tancuj - Hložany

28. 05. 2016.
Typ: Kultúrne podujatie (divadlo, literatúra, festivál, film, folklór, umelecké kolónie)
Adresa: Maxima Gorkého 17, 21470 Báčsky Petrovec
Adresa: Njegoševa 16/II/7 , Novi Sad
Telefón: +381 (0)21 780 478
E-mail: turizam@backipetrovac.rs
Web Site: www.turizambackipetrovac.rs

Najmasovejšie folklórne podujatie vojvodinských Slovákov, ktoré každoročne prebieha v Hložanoch, prípadne v inej slovenskej vojvodinskej osade(presnejšie za dva roky minimálne raz prebieha v Hložanoch a môže striedavo prebiehať aj v iných prostrediach), zvyčajne v posledný májový víkend. Festival vznikol na iniciatívu Kultúrno-osvetového spolku Jednota z Hložian a Miestneho spoločenstva v Hložanoch. Zámerom festivalu je zachovávať a zveľaďovať slovenské vojvodinské tradičné tance, spevy, hudbu, zvyky a obyčaje. Prvý festival sa uskutočnil 5. apríla 1970. Festival sprevádzajú etno výstavy, tanečné domy, kuchyňa tradičných jedál a iné zaujímavé obsahy. Na doterajších ročníkoch Festivalu sa zúčastnilo vyše 40 000 účastníkov. Koncerty prebiehajú na javisku amfiteátra, ktorého kapacita je 2600 divákov. Amfiteáter sa nachádza v rámci športovo-kultúrneho a osvetového strediska v Hložanoch.

Vidovdanská oslava – Maglić

28. 06. 2016.
Typ: Kultúrne podujatie (divadlo, literatúra, festival, film, folklór, umelecké kolónie)
Organizátor: Miestne spoločenstvo Maglić
Adresa: Maršala Tita 48, Maglić
Telefon: +381 (0)21 785 188
Zábavno-rekreačný program.

Deň Dunaja - Hložany

Koncom júna 2016.
Typ: Kultúrne podujatie (divadlo, literatúra, festival, film, folklór, umelecké kolónie))
Organizátor: Združenie občanov EKOS
Adresa: Maxima Gorkého 17, Báčsky Petrovec (TOO Báčsky Petrovec)
Telefón: +381 (0)21 780 478
E-mail: turizam@backipetrovac.rs
Web Site: www.turizambackipetrovac.rs

KULPIN FEST

2016.
Typ: Hudobný festival
Organizátor: Kulpin Fest
Adresa: Kulpín-centrum
E-mail: branislav.kustra@gmail.com
Web Site: www.facebook.com/kulpinfestpage

Usporiadajú ho aj tohto roku, 18 júla, v strede Kulpína (priestor okolo kaštieľa), o účinkujúcich hudobných skupinách a podrobnostiach čoskoro…

Okrem hostiteľov, v piatok 14. júla zahrajú kapely: Fusion (Nový Sad), Nova (Nový Sad), Six Pack (Smederevská Palanka) i Tea Break (Belehrad).

Svadba – voľakedy a dnes - Kulpín

8. 06. 2016.
Typ: Kultúrne podujatie (divadlo, literatúra, festival, film, folklór, umelecké kolónie)
Organizátor: Turistická organizácia Obce Báčsky Petrovec
Adresa: Maxima Gorkého 17, Báčsky Petrovec
Telefón: +381 (0)21 780 478
E-mail: turizam@backipetrovac.rs
Web Site: www.turizambackipetrovac.rs
Medzinárodné podujatie tradičných ľudových a súčasných svadobných obyčají s módnou prehliadkou svadobných šiat, súťažou o naj-nevestu a tortiáda.

Slovenské národné slávnosti - Báčsky Petrovec

12 – 15. 08. 2021.
Typ: Kultúrne podujatie (divadlo, literatúra, festival, film, folklór, umelecké kolónie)
Organizátor: Matica slovenská v Srbsku
Adresa: Maršala Tita 18, Báčsky Petrovec
Telefón: +381 (0)21 780 248
E-mail: msjbp@eunet.rs
Web Site: www.turizambackipetrovac.rs

Podujatie celomenšinového významu, národný deň Slovákov v Srbsku, prehliadka slovenského folklóru a súčasných dosahov v rôznych oblastiach. Denná priemerná návštevnosť počíta zhruba 7000 osôb. Prvé Slovenské národné slávnosti organizovali roku 1919. Štartovali ako jednodňová národná porada so sprievodnými kultúrnymi programami, aby neskoršie prerástli v mohutné oslavy, v rámci ktorých sa zrealizuje viac než tridsať rozličných podujatí a na ktorých sa podieľa vyše 2000 účastníkov.

Petrovské dni divadelné-Báčsky Petrovec

September
Typ: Kultúrne podujatie (divadlo, literatúra, festival, film, folklór, umelecké kolónie)
Organizátor: Slovenské vojvodinské divadlo
Adresa: Kolárova 4, Báčsky Petrovec
Telefón: +381 (0) 780 040
E-mail: svdivadlo@stcable.net
Medzinárodný divadelný festival.

Vianočné trhy – Báčsky Petrovec

December
Typ: Kultúrne podujatie (divadlo, literatúra, festival, film, folklór, umelecké kolónie)
Organizátor: Obec Báčsky Petrovec
Adresa: Kollárova 6, Báčsky Petrovec
Telefón: +381 (0)21 780 378
Web Site: www.backipetrovac.rs

Podujatie s výstavnou a predajnou náplňou, s výrobkami predovšetkým miestnych obyvateľov, prispôsobené vianočnej nálade. Do programu podujatia patrí i kultúrno-umelecký a zábavný program.

Vítanie nového roka na námestí-Báčsky Petrovec

31/12/2016.
Typ: Kultúrne podujatie (divadlo, literatúra, festival, film, folklór, umelecké kolónie)
Organizátor: Obec Báčsky Petrovec
Adresa: Kollárova 6, Báčsky Petrovec
Telefón: +381 (0)21 780 378
Web Site: www.backipetrovac.rs